DNT Skolefri - et friluftslivstilbud til barn og unge i skolens ferier.

Aktivitetene hos oss spenner fra ukesleirer i fjellet til enklere dagtilbud eller overnattingsturer i nærmiljøet, hvor barna deltar uten foresatte.


Ferietilbud på dagtid, i nærmiljøet.

Fokus på friluftsliv, realfag og sunn mat i samarbeid med Tekna. 

Den klassiske ferieleiren over flere dager, med overnatting.Inndeling etter klassetrinn

På DNT skolefri skal barn og unge få treffe andre deltakere på sin egen alder. 

Inndelingen etter klassetrinn er ikke absolutt, men gir rom for at søsken og venner i ulik alder kan delta på samme aktivitet om de ønsker det.


Vår samarbeidspartner Viking ønsker alle deltakere på DNT Skolefri gode og aktive feriedager!